HEADER

Welkom op de website van Proeven van Vroeger

Proeven van Vroeger is een NLT-module Wetenschapsgeschiedenis voor vwo ontwikkeld door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht.

In deze module komt de westerse geschiedenis van de natuurwetenschappen aan bod. Binnen de lessen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de wetenschappen van de Oudheid tot aan halverwege de negentiende eeuw. Ook maken de leerlingen kennis met primair bronmateriaal uit het verleden en proberen zij in een 'historisch practicum' een experiment uit de geschiedenis te reproduceren - hierin gaan de leerlingen zelf aan de slag met een oude proefopstelling en wordt een wetenschappelijke kwestie vanuit een historische invalshoek geëvalueerd.

plaatje